Veiligheid Op De Bouwplaats

Veiligheid is een belangrijk onderwerp in de bouwindustrie. In Nederland verongelukten 42 werknemers op bouwplaatsen in de eerste helft van 2016. Dat zijn geen goede cijfers, de bouwindustrie is één van de meest gevaarlijke bedrijfstakken. De meeste ongelukken gebeuren door vallen of door contact met zwaar materieel.

ready for the job

ready for the job

Wat doen wij om ongelukken te voorkomen? We laten het zien.

Om te beginnen denken wij dat management en directie verantwoordelijk zijn voor veiligheid. Veiligheid is niet: een veiligheidskundige inhuren, een manual van 500 pagina’s opstellen, en het dan aan het personeel overlaten. Veiligheid is “Chefsache”. Veiligheid begint met een eenvoudige instructie van vier pagina’s. Simpele duidelijke en logische regels. En vervolgens: afdwingen! Daadwerkelijk afdwingen!

hoisting a panel for a wooden house

hoisting a panel for a wooden house

De regels? De standaard veiligheidsvoorschriften van de overheid, door velen verafschuwd (want te complex, onwerkbaar, niet practisch) vinden wij eigenlijk heel logisch en makkelijk te implementeren. We hebben ze omgewerkt naar onze eigen sub-set:

  • we bouwen beveiliging rond elk hoogteverschil (daken, trapgaten, ramen)
  • we dragen helmen en veiligheidsschoenen, soms handschoenen
  • we dragen een veiligheidsharnas met een safety-line
  • als er bezoekers op de bouwplaats verschijnen dan stoppen we met werken. Eerst een helm op en een veiligheids-hesje. We laten bezoekers nooit alleen.

 

Marius in his safety harnass

Marius in his safety harnass

Allemaal heel simpel. Maar wacht… er is meer. Als we met de kraan werken dan hebben we nog een paar extra regels:

  • je moet de internationele handsignalen kennen voor de bediening van kranen
  • je moet altijd oog-contact hebben met je collega’s
  • bezoekers op de de bouwplaats? Zet de kraan maar uit. Netjes wachten tot het bezoek weer vertrokken is.
hoisting a panel for a wooden house

hoisting a panel for a wooden house

Maken deze regels onze bouwplaatsen veiliger? We denken van wel. Want we leven onze regels na, strict. Onze regels zijn geen dode regels op papier in een klapper, onze regels zitten in de hoofden van management, in de hoofden van het personeel, en ze zijn zichtbaar op de bouwplaats.

hoisting panels for a wooden house

hoisting panels for a wooden house