Russische Houten Huizen

Deze post gaat over Russische houten huizen. Traditionele Russische houten huizen verschillen enigszins van onze houten huizen, zowel uiterlijk als technisch.

wooden house in Russia. Photo by Maxim Shemetov.

wooden house in Russia. Photo by Maxim Shemetov.

Het uiterlijk en de bouwstijl van Russische houten huizen wijkt af van wat wij in West-Europa gewend zijn. In het algemeen zijn de materialen iets ruwer, en tegelijkertijd zit er veel fijn handwerk in de afwerking en de details.

Russische houten huizen hebben soms nauwelijks een fundering. Ze worden gebouwd op de permafrost en dan is funderen moeilijk. Ze staan bovenop de permafrost, en als in het huis dan de kachel aan gaat, dan wordt de permafrost iets minder perma. Weg frost, en het huis begint te verzakken. Een houten huis kan daar gelukkig iets beter tegen dan een stenen huis, maar het is toch niet goed.

Meestal zijn ze gebouwd met ronde logs, daar krijg je in Nederland geen bouwvergunning meer voor (uitzonderingen daargelaten) en ook elders in Europa is het ongebruikelijk, tenzij je bovenin de Alpen wilt bouwen. Bovendien gebruiken ze meestal ongedroogd ongelamineerd hout. Dat hout krimpt en scheurt, maar verder is het prima en het heeft een bepaalde charme. Misschien een kwestie van voorkeur.

Behalve het hout is er geen aanvullende isolatie aan de binnen- of buitenkant. Zelfs met de prima isolatie-eigenschap van hout (vergeleken met steen of beton) zullen deze huizen nooit aan de moderne Europese normen voldoen. De wanden hebben een Rc-waarde van 1.5, misschien 2, terwijl in Nederland 4.5 de ondergrens is terwijl wij bouwen met Rc-waarden tussen de 6 en 10. En deze huizen zijn niet luchtdicht: tocht in elke hoek en rond elk raam.

Met de lage kosten van energie op het platteland van Rusland (hout zat) maakt dat weinig uit. En vergeet niet: tot voor kort waren dergelijke Rc-waarden ook in Europa de norm, volkomen normaal. En een beetje tocht is altijd goed voor ventilatie en tegen condensatie.

De foto bovenaan is van Maxim Shemetov, een Russische fotograaf uit Moskou. Maxim maakte een hele serie foto’s van Russische houten huizen. Ook in Rusland ontvolkt het platteland en vertrekt de jeugd naar de steden. De Russische huizen zakken langzaam weg.

https://designyoutrust.com/2016/11/russias-traditional-ancestral-architecture-is-pretty-amazing/