Het Krimpen Van Loghuizen

Een loghuis krimpt. Hoe droog het hout ook was tijdens de bouw, na verloop van tijd gedurende een periode van ongeveer twee jaar zal alle restvocht langzaam uit het hout verdwijnen. De logs krimpen in één richting: lateraal, maar niet longitudinaal. Of in gewoon Nederlands: de logs worden iets dunner, maar niet korter.

wood shrinking

Hoe Ver Krimpt Een Houten Huis?

Alles is uiteraard afhankelijk van de hoeveelheid vocht die tijdens de bouw nog in de logs aanwezig was. In Centraal- en Oost-Europa wordt nog veel gebouwd met jong, vochtig hout, dat een minimaal droogproces heeft ondergaan van een paar maanden, en dat tijdens de bouwfase nog aanzienlijke hoeveelheden vocht bevat. Dat soort huizen kan wel tot 5% krimpen, en een huis van tien meter hoog krimpt dus met 50 centimeter tot 9,50 meter. Niet verwaarloosbaar.

Maar in West-Europa wordt dergelijk hout niet toegepast. Hier gebruiken we volledig gedroogd hout, of zelfs gedroogd en gelamineerd hout. Toch bevat zelfs langdurig gedroogd hout nog wel een restant vocht, en uiteindelijk zal het iets krimpen. Gewoon massief hout circa 2%, gelamineerd massief hout 1%. Namas-Lithouse werkt vrijwel uitsluitend met gelamineerd massief hout.

wood shrinking

Wat zijn de consequenties van krimp?

We laten boven elk raam en elke deur wat vrije ruimte zodat de logs ietsje kunnen krimpen en om het kozijn kunnen zakken.

Voorts worden deur- en raamkozijnen niet rechtstreeks op de logs gemonteerd. In plaats daarvan plaatsen we een schuifconstructie in de logwand, en kozijnen worden op de schuifconstructie bevestigd. De logs kunnen nu krimpen, en de kozijnen blijven intact.

Terwijl een logwand ietsje krimpt, blijven de pilaren hun oorspronkelijke lengte behouden, zie foto.

log house shrinking

De buitenwand krimpt, maar de pilaren/kolommen behouden hun originele lengte. Hoe lossen we dat op? Eenvoudig: met bouten en moeten onder of boven de kolommen, waarme de lengte bijgeregeld kan worden. building a wooden houseAls de logwand krimpt, verstellen we de moeten en laten de kolommen ietsje zakken. Na ongeveer twee jaar is het krimpen voorbij. De kolommen zijn dan iets in het terras gezakt, dat ziet er ook mooier uit.